Утре?

Какво ли Утреще ни поднесе? То може да е нещо най-прекрасно, поля зелени,лято и небе, а може би пъкледена опасност; Дали е всъщноств нашите ръце? А може би пъксляпата случайност,отвлича ни нанякъде,къде? И всичко ми се струватъй банално.. Любов,омраза,преходни са те; Тъй както саУспехът и провалът; Днес има те,А утре вече - не, салфеткавъв жараваизгоряла.. Прекрасно цвете,но пък прецъфтяло,От слънчева прегръдкаси…

Дъртак

Едно тъпо стихотворение. Малко народопсихологично. Имаше у мое село мъдър,Но и странен мъж; Влезнехме ли му у дворо,Оня викаше ни къш! Я му викам: "Драги дедо,оти нас ни гониш ти?" Он ми вика: "Драго чедо,оти си ми дома ни";Я му викам: "Но и селосе сме си добре дошли"; Он ми вика: "Но у дворонема да ми влазаш ти!" И го…

Дубай

Народопсихологично. С леко намигване. Макар да съм роден на село,Все навънка ме влече; Искам във Дубай да ида,Слънце да ме напече! Втръснало ми от овцетеИ мотиката една, Искам със коктейл с маслинкаМалко да си подружа; Всички във Дубай ойдоха,Само яз не сам ошел; Да не би да сам пройдоха?Да не би да сам умрел? Във Дубай ще идем, друже,С теб…

Престъпници

Ако мога нещичко да кажа,моля,позволете Господа; Ако Думите ми са под Стража,как да е свободнаМисълта?.. Може да сгреша,но позволете; Може да сгреша,но ще съм Аз; Искам да изкажа,допуснете; Нека да се чуемоят Глас; Искам да го кажа,за да Бъда; Нека да пребъдетеи Вий; Моят Гласнима е за присъда щом срещуСъгласието Бий? Моят Глас,той може би е грешен; Може би,но ето,ще…

Крехкост

Владетелятвъв царството прибра сеслед битки и побединад врага; С венци от лаври,Ето,Увенча се, Макар по негоСлепнала кръвта; Велик и славен,Моля, треперете! Дордето беПолитнала стрела; И ето я,пронизала сърцето, И помня,Беше шурнала кръвта… Велик и славен -Моля, треперете! Но ето я и в него -Крехкостта; Ликуваха надменноБоговете, Понеже всичкоБе за Тях Шега… *** Благодаря за вниманието!

След хиляда години

След хиляда годинипо същия пътдруги човекще върви; И във нощи,и в дни,в непознат кръстопът,и в надежди,и в страхще тупти; Мен ме няма тогаз;но те няма и теб;Нито спомен от нази,дори; А вървяхме и нийнявга в нашите дни,всеки носейкисвойте борби; След хиляда години,сред слънца,сред пустини,сред моря,сред безпрежни поля, други хора,съдби,друга обич,борби,няма те да ни знаят,уви; Колко дребно,нищожно,маловажно,ненужно,е всичко,в което вървим; След…

Обещание

“- Аз ще ти оправя всичко” - колко лесно обещах; Ти недей да правиш нищо,ще го свърша със размах! Колко лесно обещавам - само да ме изберат; Свои, чужди - не признавам,само да ме подкрепят! Ако мога да спечеля,как ще се осигуря… Обещавам до неделя…После… няма да се спра… *** Благодаря ви за вниманието!

Сбогом, невинност!

Стотици книгивече ме лишаватот моята невинност,във сърце, и думите сега не изкушават,които слушам,вечно покрай мен. Макар с красиви фразида обличаш,с поглед и усмивкада блестиш, дела без думи,е като да сричаш,и да пишешс грозенправопис; Прекрасни книги,всякаква порода,но някак натежаваот това,сега невежествотое на мода, и място няма,не,за Мисълта. А тя самата,зная,че умееизход да намерив мрачина, научи ще на полет,и да пееш,също и на…

Силният

Щом Силниятизпитва превъзходство,агресия не му отива,знам. Прилича му,показващ благородство,и пазещна познанието храм. Руши ли той,тъй слаб еи уплашен, макар и да изглеждавеликан; Не,Силният не бива да е страшен,той нека еЗакрилникътна Храм. Когато мрачни силипред врататас грозен ревневинните грозят, комудеца и старцида се кланят,нима и Божестваще ги спасят? В угрозатана яростна заплахаот варварипред белите врати, където Светосттабитува плаха -само Силният ще…

Лъжата

Лъжата е приемлива, социално; Лъжата е създалаобщества; Лъжата я превръщаот нахална, в гражданка,учтива госпожа; Лъжата прави грознотокрасиво; Лъжата гали,вместо да дере; Лъжата е приемлива,учтива; И питам ви - без нея накъде? Img credits: https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2020/01/31/do-you-lie-to-appear-honest-new-study-looks-at-the-phenomenon/