Добрите записки

Какво са добрите записки? Това са извадки от книги най-вече, от обучения, от житейския ми опит. Изградих си навик в последните 5-6 години в края на всяка седмица да си ги препрочитам, за да си припомням неща, които ги намирам за важни. Мисля, че ми помагат да вървя в правилната за мен посока. Добрите записки "дишат" - те не са…