Дубай

Народопсихологично. С леко намигване. Макар да съм роден на село,Все навънка ме влече; Искам във Дубай да ида,Слънце да ме напече! Втръснало ми от овцетеИ мотиката една, Искам със коктейл с маслинкаМалко да си подружа; Всички във Дубай ойдоха,Само яз не сам ошел; Да не би да сам пройдоха?Да не би да сам умрел? Във Дубай ще идем, друже,С теб…