Силният

Щом Силниятизпитва превъзходство,агресия не му отива,знам. Прилича му,показващ благородство,и пазещна познанието храм. Руши ли той,тъй слаб еи уплашен, макар и да изглеждавеликан; Не,Силният не бива да е страшен,той нека еЗакрилникътна Храм. Когато мрачни силипред врататас грозен ревневинните грозят, комудеца и старцида се кланят,нима и Божестваще ги спасят? В угрозатана яростна заплахаот варварипред белите врати, където Светосттабитува плаха -само Силният ще…