Сбогом, невинност!

Стотици книгивече ме лишаватот моята невинност,във сърце, и думите сега не изкушават,които слушам,вечно покрай мен. Макар с красиви фразида обличаш,с поглед и усмивкада блестиш, дела без думи,е като да сричаш,и да пишешс грозенправопис; Прекрасни книги,всякаква порода,но някак натежаваот това,сега невежествотое на мода, и място няма,не,за Мисълта. А тя самата,зная,че умееизход да намерив мрачина, научи ще на полет,и да пееш,също и на…