Лъжата

Лъжата е приемлива, социално; Лъжата е създалаобщества; Лъжата я превръщаот нахална, в гражданка,учтива госпожа; Лъжата прави грознотокрасиво; Лъжата гали,вместо да дере; Лъжата е приемлива,учтива; И питам ви - без нея накъде? Img credits: https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2020/01/31/do-you-lie-to-appear-honest-new-study-looks-at-the-phenomenon/

Вулгарно

Честността е нищопред лъжата. Със лъжатасе владей света. А със честност - без чадър,в дъжда.