Дъртак

Едно тъпо стихотворение. Малко народопсихологично. Имаше у мое село мъдър,Но и странен мъж; Влезнехме ли му у дворо,Оня викаше ни къш! Я му викам: "Драги дедо,оти нас ни гониш ти?" Он ми вика: "Драго чедо,оти си ми дома ни";Я му викам: "Но и селосе сме си добре дошли"; Он ми вика: "Но у дворонема да ми влазаш ти!" И го…