Утре?

Какво ли Утреще ни поднесе? То може да е нещо най-прекрасно, поля зелени,лято и небе, а може би пъкледена опасност; Дали е всъщноств нашите ръце? А може би пъксляпата случайност,отвлича ни нанякъде,къде? И всичко ми се струватъй банално.. Любов,омраза,преходни са те; Тъй както саУспехът и провалът; Днес има те,А утре вече - не, салфеткавъв жараваизгоряла.. Прекрасно цвете,но пък прецъфтяло,От слънчева прегръдкаси…