Какво време се задава?

Пред очите на всички ни протича огромна технологична революция. Тя ще промени нашия живот и този на бъдните поколения. Технологиите на изкуствения интелект се развиват с главоломно темпо. Едновременно с това - в геополитически аспект предстои ребалансиране на световните сили, а може би и голяма война. Какво можем и би следвало да правим ние в тези динамични времена? На първо…