Престъпници

Ако мога нещичко да кажа,моля,позволете Господа; Ако Думите ми са под Стража,как да е свободнаМисълта?.. Може да сгреша,но позволете; Може да сгреша,но ще съм Аз; Искам да изкажа,допуснете; Нека да се чуемоят Глас; Искам да го кажа,за да Бъда; Нека да пребъдетеи Вий; Моят Гласнима е за присъда щом срещуСъгласието Бий? Моят Глас,той може би е грешен; Може би,но ето,ще…