След хиляда години

След хиляда годинипо същия пътдруги човекще върви; И във нощи,и в дни,в непознат кръстопът,и в надежди,и в страхще тупти; Мен ме няма тогаз;но те няма и теб;Нито спомен от нази,дори; А вървяхме и нийнявга в нашите дни,всеки носейкисвойте борби; След хиляда години,сред слънца,сред пустини,сред моря,сред безпрежни поля, други хора,съдби,друга обич,борби,няма те да ни знаят,уви; Колко дребно,нищожно,маловажно,ненужно,е всичко,в което вървим; След…