Престъпници

Ако мога нещичко да кажа,моля,позволете Господа; Ако Думите ми са под Стража,как да е свободнаМисълта?.. Може да сгреша,но позволете; Може да сгреша,но ще съм Аз; Искам да изкажа,допуснете; Нека да се чуемоят Глас; Искам да го кажа,за да Бъда; Нека да пребъдетеи Вий; Моят Гласнима е за присъда щом срещуСъгласието Бий? Моят Глас,той може би е грешен; Може би,но ето,ще…

Сбогом, невинност!

Стотици книгивече ме лишаватот моята невинност,във сърце, и думите сега не изкушават,които слушам,вечно покрай мен. Макар с красиви фразида обличаш,с поглед и усмивкада блестиш, дела без думи,е като да сричаш,и да пишешс грозенправопис; Прекрасни книги,всякаква порода,но някак натежаваот това,сега невежествотое на мода, и място няма,не,за Мисълта. А тя самата,зная,че умееизход да намерив мрачина, научи ще на полет,и да пееш,също и на…