Дъртак

Едно тъпо стихотворение. Малко народопсихологично. Имаше у мое село мъдър,Но и странен мъж; Влезнехме ли му у дворо,Оня викаше ни къш! Я му викам: "Драги дедо,оти нас ни гониш ти?" Он ми вика: "Драго чедо,оти си ми дома ни";Я му викам: "Но и селосе сме си добре дошли"; Он ми вика: "Но у дворонема да ми влазаш ти!" И го…

Дубай

Народопсихологично. С леко намигване. Макар да съм роден на село,Все навънка ме влече; Искам във Дубай да ида,Слънце да ме напече! Втръснало ми от овцетеИ мотиката една, Искам със коктейл с маслинкаМалко да си подружа; Всички във Дубай ойдоха,Само яз не сам ошел; Да не би да сам пройдоха?Да не би да сам умрел? Във Дубай ще идем, друже,С теб…

Обещание

“- Аз ще ти оправя всичко” - колко лесно обещах; Ти недей да правиш нищо,ще го свърша със размах! Колко лесно обещавам - само да ме изберат; Свои, чужди - не признавам,само да ме подкрепят! Ако мога да спечеля,как ще се осигуря… Обещавам до неделя…После… няма да се спра… *** Благодаря ви за вниманието!

Сбогом, невинност!

Стотици книгивече ме лишаватот моята невинност,във сърце, и думите сега не изкушават,които слушам,вечно покрай мен. Макар с красиви фразида обличаш,с поглед и усмивкада блестиш, дела без думи,е като да сричаш,и да пишешс грозенправопис; Прекрасни книги,всякаква порода,но някак натежаваот това,сега невежествотое на мода, и място няма,не,за Мисълта. А тя самата,зная,че умееизход да намерив мрачина, научи ще на полет,и да пееш,също и на…

Силният

Щом Силниятизпитва превъзходство,агресия не му отива,знам. Прилича му,показващ благородство,и пазещна познанието храм. Руши ли той,тъй слаб еи уплашен, макар и да изглеждавеликан; Не,Силният не бива да е страшен,той нека еЗакрилникътна Храм. Когато мрачни силипред врататас грозен ревневинните грозят, комудеца и старцида се кланят,нима и Божестваще ги спасят? В угрозатана яростна заплахаот варварипред белите врати, където Светосттабитува плаха -само Силният ще…

Лъжата

Лъжата е приемлива, социално; Лъжата е създалаобщества; Лъжата я превръщаот нахална, в гражданка,учтива госпожа; Лъжата прави грознотокрасиво; Лъжата гали,вместо да дере; Лъжата е приемлива,учтива; И питам ви - без нея накъде? Img credits: https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2020/01/31/do-you-lie-to-appear-honest-new-study-looks-at-the-phenomenon/